Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/obciazenie-sniegiem.php

Obciążenie śniegiem

Zasady wyznaczania wartości obciążenia śniegiem do stosowania w obliczeniach konstrukcji budynków i obiektów inżynierskich podano w PN-EN 1991-1-3 [Eurokod 1].


Już dostępny!
Obliczenia obciążenia śniegiem wg Eurokodu 1 - kalkulator online
  Obciążenie śniegiem - obliczenia wg PN-EN 1991-1-3

program do obliczania obciazenia sniegiem wedlug Eurokodu 1

pokaż archiwalne zalecenia...
Przeczytaj także:  kalkulatory online

1. OBCIĄŻENIA KONSTRUKCJI
  Obciążenie śniegiem -
obliczenia wg Eurokodu 1
  Współczynnik konstrukcyjny -
obliczenia wg Eurokodu 1
  Budowle podatne na dynammiczne działanie wiatru - obliczenia wg PN-77/B-02011

2. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
  Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
  Zginanie - wg Eurokodu 2
  Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
  Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002    darmowy!
  Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
  Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002

3. KONSTRUKCJE STALOWE

4. KONSTRUKCJE ZESPOLONE

5. KONSTRUKCJE DREWNIANE
  Słup drewniany ściskany osiowo - wg PN-B-03150:2000
  Łączniki trzpieniowe - jednocięte i dwucięte wg PN-B-03150:2000

6. KONSTRUKCJE MUROWE
  Nośność ścian obciążonych głównie pionowo - obliczenia wg Eurokodu 6    nowość!
  Ściana obciążona siłą skupioną- wg PN-B-03002:2007
  Ściana obciążona pionowo "model przegubowy"- wg PN-B-03002:2007
  Ściana poddana poziomemu parciu gruntu- wg PN-B-03002:2007

7. FUNDAMENTOWANIE
  Fundamenty bezpośrednie - obliczenia oporu granicznego
podłoża wg PN-B-03020:1981
  Naprężenia w podłożu gruntowym - obciążenie
pionowe wg PN-B-03020:1981

8. DROGI
  Łuki pionowe i poziome - obliczenia geometryczne    darmowy!
  Obliczenie przepustowości skrzyżowań typu małe rondo - wg
MOP-R-04
  Chudy beton - projekt
mieszanki betonowej

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2014 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u