Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/obciazenie-sniegiem.php


Obciążenie śniegiem

Zasady wyznaczania wartości obciążenia śniegiem do stosowania w obliczeniach konstrukcji budynków i obiektów inżynierskich podano w PN-EN 1991-1-3 [Eurokod 1].


Już dostępny!
Obliczenia obciążenia śniegiem wg Eurokodu 1 - kalkulator online
  Obciążenie śniegiem - obliczenia wg PN-EN 1991-1-3

program do obliczania obciazenia sniegiem wedlug Eurokodu 1

Obciążenie śniegiem (Eurokod 1) - podstawowe terminy:

wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu - obciążenie śniegiem gruntu o rocznym prawdopodobieństwie przekroczenia wynoszącym 0,02, z wyłączeniem wyjątkowego obciążenia śniegiem,

wysokość nad poziomem morza - wysokość nad poziomem morza miejsca, w którym ma być zlokalizowana konstrukcja, albo już się znajduje konstrukcja istniejąca,

wyjątkowe obciążenie śniegiem gruntu - obciążenie od warstwy śniegu na gruncie powstałej w wyniku opadu śniegu o wyjątkowo małym prawdopodobieństwie wystąpienia,

wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu - iloczyn wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu i odpowiednich współczynników,

równomierne obciążenie śniegiem dachu - układ obciążenia, który przedstawia równomiernie rozłożone obciążenie śniegiem dachu, uformowane jedynie przez jego kształt, przed jakąkolwiek redystrybucją śniegu pod wpływem innych oddziaływań klimatycznych,

nierównomierne obciążenie śniegiem dachu - układ obciążenia, który przedstawia obciążenie śniegiem, wynikające z przemieszczenia śniegu z jednego miejsca na dachu na inne, np. przez wiatr,

współczynnik kształtu dachu - stosunek obciążenia śniegiem dachu do równomiernie rozłożonego obciążenia śniegiem gruntu, bez uwzględnienia wpływu wiatru i wpływów termicznych,

współczynnik termiczny - współczynnik określający zmniejszenie obciążenia śniegiem dachu w funkcji strumienia ciepła przenikającego przez dach i wywołującego topnienie śniegu,

współczynnik ekspozycji - współczynnik określający zmniejszenie lub zwiększenie obciążenia dachu budynku nie ogrzewanego o część charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu,

obciążenie od wyjątkowej zaspy śnieżnej - układ obciążenia, który przedstawia ciężar warstwy śniegu na dachu wynikający z formy jego rozmieszczenia o wyjątkowo małym prawdopodobieństwie wystąpienia.


Obciążenie śniegiem dachów

Należy wziąć pod uwagę dwa podstawowe układy obciążenia:
- równomierne obciążenie śniegiem dachu,
- nierównomierne obciążenie śniegiem dachu.

Obciążenie śniegiem dachów należy ustalać następująco:
a) w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej:b) w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej, gdzie obciążenie śniegiem jest oddziaływaniem wyjątkowym:c) w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej gdzie wyjątkowe zaspy śnieżne traktuje się jako oddziaływanie wyjątkowe:gdzie:
ui - współczynnik kształtu dachu,
sk - wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu,
sAd - wartość obliczeniowa wyjątkowego obciążenia śniegiem gruntu dla danej lokalizacji,
Ce - współczynnik ekspozycji,
Ct - współczynnik termiczny.

Należy przyjmować, że obciążenie działa pionowo na obszarze rzutu dachu na płaszczyznę poziomą.

Jeżeli przewiduje się sztuczne usuwanie lub przemieszczanie śniegu na dachu, to dach należy zaprojektować z uwzględnieniem odpowiednich układów obciążeń.

W regionach, gdzie możliwe są opady deszczu na śnieg, a następnie kolejno topnienie i zamarzanie śniegu, należy zwiększyć obciążenie śniegiem dachu, zwłaszcza w przypadkach, gdy śnieg i lód mogą blokować odwodnienie dachu.

Do wyznaczania obciążenia śniegiem dachu należy stosować współczynnik ekspozycji Ce. Wybierając wartość Ce należy rozważyć dalsze zmiany otoczenia projektowanego budynku. Należy przyjąć Ce = 1,0, jeżeli nie wyszczególniono inaczej dla różnych warunków terenowych.

Zalecane wartości Ce dla różnych warunków terenowych

Ce = 0,8 - teren wystawiony na działanie wiatru: płaskie obszary bez przeszkód, otwarte ze wszystkich stron, bez osłon lub z niewiekimi osłonami uformowanymi przez teren, wyższe budowle lub drzewa,

Ce = 1,0 - teren normalny: obszary, na których nie występuje znaczące przenoszenie śniegu przez wiatr na budowlne z powodu uksztaltowania terenu, innych budowli lub drzew,

Ce = 1,2 - teren osłonięty od wiatru: obszary, na których rozpatrywana budowla jest znacznie niższa niż otaczający teren albo otoczona wysokimi drzewami lub wyższymi budowlami.


Współczynnik termiczny Ct powinien być stosowany do oceny zmniejszenia obciążenia śniegiem dachów o wysokim współczynniku przenikania ciepła (>1W/m2K), w szczególności niektórych dachów krytych szkłem, z powodu topnienia śniegu przez uchodzące ciepło.

Dla wszystkich innych przypadków: Ct = 1,0.


pokaż archiwalne zalecenia...
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2016 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional