Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/obciazenia-zmienne.php


Wartości charakterystyczne obciążeń zmiennych, technologicznych równomiernie rozłożonych

Przestrzenie komunikacyjne

Przeznaczenie obiektu i sposób jego użytkowaniaObciążenie [kN/m2]
korytarze i hoteleklatki schodowe, galerie niewspornikowe
Budynki mieszkalne, szpitale, więzienie2,03,0
Biura, szkoły, banki, przychodnie lekarskie2,54,0
Dojścia do wejść i wyjść audytoriów, auli sal3,04,0
Domy kultury, hale koncertowe, teatry, kluby, kina, restauracje, kawiarnie, uczelnie4,05,0
Muzea, świątynie, koszary4,05,0
Domy towarowe, sklepy, hale targowe6,06,0


Pokoje, pomieszczenia,sale

Przeznaczenie pomieszczenia i sposób jego użytkowaniaObciążenie
[kN/m2]
Stropy poddaszy, stropodachy wentylowane,
w których ciężar pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu,
z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny
0,5
Poddasza z dostępem z klatki schodowej1,2
Pokoje i pomieszczenia mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych, hotelach, szpitalach, schroniskach, więzieniach1,5
Pokoje biurowe, gabinety lekarskie, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemyslowych, pływalnie, poddasza użytkowe jako magazyny2,0
Audytoria, aule, sale zebrań, restauracje, kawiarnie, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenie koszar3,0
Kuchnie w zakładach zbiorowego żywienia, podręczne składy w budynkach użyteczności publicznej3,5
Sale i pomieszczenia obciążone tłumem ludzi w sposób statyczny (z miejscami siedzącymi), w muzeach, świątyniach, poczekalnie4,0
Sale dworcowe, targowe, sportowe, taneczne, sceny teatralne i estradowe, sklepy, sale sprzedaży domów towarowych5,0
Pomieszczenia magazynowe sklepów, domów towarowych, poczty7,5
Trybuny naziemne bez stałych miejsc siedzących8,0


Konstrukcje o specjalnym sposobie uzytkowania

Przeznaczenie konstrukcji i sposób jej użytkowaniaObciążenie
[kN/m2]
Balkony, galerie, loggie wspornikowe5,0
Schody prowadzące na pomosty i mostki, na których przebywają pojedyncze osoby1,5
Tarasy i dachy płaskie z dostępem, które mogą być obciążone tłumem ludzi w sposób statyczny2,0


Pomieszczenia o wartościach obciążeń ustalanych indywidualnie, lecz nie mniej niż:

Przeznaczenie pomieszczeń i sposób jego użytkowaniaObciążenie
[kN/m2]
Pomieszczenia produkcyjne w zakładach przemysłu lekkiego, rzemiosła, stacjach radiowych i telewizyjnych3,0
Laboratoria szpitalne, sale operacyjne, pralnie w budynkach mieszkalnych3,5
Magazyny archiwów, bibliotek, towarów lekkich5,0
Przestrzenie magazynowe spożywcze na parterze15,0

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2016 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional